• امروز Tuesday 28 Jan 2020
 • راه اندازي سامانه پيامكي امتياز

  E-mail Print
  There are no translations available.

  با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق پيامك، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با ارسال پيامك حاوي (1*كدملي) به سامانه پيامكي شماره 10002710168811 نسبت به دريافت كد عضويت خود اقدام نمايند.

  پس از اخذ كد عضويت با ارسال پيامك هاي ذيل، اطلاعات مربوط به مبلغ واريزي، مجموع امتياز كسب شده و رتبه يا اولويت از طريق سامانه ارسال خواهد گرديد :

   

  1-    (1*كد عضويت) ، مجموع امتياز كسب شده

  2-   (3*كد عضويت)، مبلغ واريزي و رتبه

  3-   (5*كد عضويت)، رتبه

  لازم به ذكر است با توجه به اينكه سامانه ارسال پيامك بر روي كامپيوتر سرور شركت نصب مي باشد لذا در ساعات كاري شركت اين سامانه پاسخگو خواهد بود.