• امروز Friday 20 May 2022
  • راه اندازي سامانه اينترنتي واريزي

    E-mail Print
    There are no translations available.

    با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق سايت اينترنتي ، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با انتخاب گزينه "سامانه اينترنتي واريزي" به صفحه ورودي سامانه متصل گردند.

    پس از ورود به صفحه در قسمت نام كاربري شماره عضويت و در قسمت رمز عبور كد ملي خود را وارد نماييد