• امروز Wednesday 21 Aug 2019
 • اخبار تعاونی

  راه اندازي سامانه اينترنتي واريزي

  E-mail Print
  There are no translations available.

  با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق سايت اينترنتي ، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با انتخاب گزينه "سامانه اينترنتي واريزي" به صفحه ورودي سامانه متصل گردند.

  راه اندازي سامانه پيامكي امتياز

  E-mail Print
  There are no translations available.

  با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق پيامك، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با ارسال پيامك حاوي (1*كدملي) به سامانه پيامكي شماره 10002710168811 نسبت به دريافت كد عضويت خود اقدام نمايند.