• امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
  • اخبار تعاونی

    راه اندازي سامانه اينترنتي واريزي

    نامه الکترونیک چاپ

    با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق سايت اينترنتي ، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با انتخاب گزينه "سامانه اينترنتي واريزي" به صفحه ورودي سامانه متصل گردند.