• امروز يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار تعاونی

  راه اندازي سامانه اينترنتي واريزي

  نامه الکترونیک چاپ

  با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق سايت اينترنتي ، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با انتخاب گزينه "سامانه اينترنتي واريزي" به صفحه ورودي سامانه متصل گردند.

  راه اندازي سامانه پيامكي امتياز

  نامه الکترونیک چاپ

  با توجه به راه اندازي سيستم اطلاع رساني امتياز، از طريق پيامك، اعضاي محترم پروژه ها ميتوانند با ارسال پيامك حاوي (1*كدملي) به سامانه پيامكي شماره 10002710168811 نسبت به دريافت كد عضويت خود اقدام نمايند.